Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S4.3.2 Stimuleren van signaleren door gebruik meldcode en gebruik Verwijsindex

S4.3.2 Stimuleren van signaleren door gebruik meldcode en gebruik Verwijsindex
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Sinds 2018 is Lariks twee aandachtsfunctionarissen Meldcode rijker en zijn de consulenten geschoold in het nieuwe afwegingskader van de Meldcode. Naast de twee interne aandachtsfunctionarissen Meldcode zijn er ook aandachts-functionarissen bij de praktijkondersteuner huisarts jeugd geestelijke gezondheidszorg (POH JGGZ), de kinderopvang en de GGD getraind. Ook is de meldcode is onder de aandacht gebracht van partners in het Lokaal educatieve overleg (LEA) en bij het bestuurlijk OOGO.