Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S4.4.1 Beschermd wonen toegankelijk maken voor een bredere groep van inwoners

S4.4.1 Beschermd wonen toegankelijk maken voor een bredere groep van inwoners
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Beschermd wonen is breder gedefinieerd in de zin van ondersteuning gekoppeld aan verblijf en breder toegankelijk gemaakt dan landelijk gedefinieerd. Het regionaal beleid is eind 2017 vastgesteld, het lokaal uitvoeringsplan (samen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA)/Verward gedrag) is in 2018 vastgesteld en een sluitende aanpak is gerealiseerd.
Inkoop is gedaan in brede arrangementen en Centrale Toegang is gerealiseerd per 1 januari 2019.