Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S4.4.2 Ontwikkelen van een innovatief en integraal woon- en ondersteuningsaanbod en doorstroommogelijkheden

S4.4.2 Ontwikkelen van een innovatief en integraal woon- en ondersteuningsaanbod en doorstroommogelijkheden
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Hier is op ingezet via inkoop vanuit de centrumgemeente, het regionale beleidskader opvang en bescherming en het uitvoeringsprogramma hierop (lokaal en regionaal). Daarnaast is door het faciliteren van de juiste aanbieders (Aanzien/Futurum) dit gewenste aanbod binnengehaald, en bestaande partijen zijn ondersteund (Grasboom in omzetting systematiek naar nieuw ondersteuningsconcept gericht op doorstroom en CentraalZorg (CZ) zet laagdrempelige inloop/dagbesteding op via het innovatiebudget)