Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S4.5.2 Verbeteren (waar nodig) van financiële draagkracht chronisch zieken en beperkten

S4.5.2 Verbeteren (waar nodig) van financiële draagkracht chronisch zieken en beperkten
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De regeling chronisch zieken en beperkten wordt uitgevoerd. In het najaar is het jaarlijkse bedrag bijgesteld naar € 180 euro per inwoner als men voldoet aan de gestelde criteria.