Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S4.5.3 Versterken van armoedebestrijding onder (gezinnen met) kinderen en jongeren

S4.5.3 Versterken van armoedebestrijding onder (gezinnen met) kinderen en jongeren
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de inzet van de Klijnsmamiddelen voor kinderen en jongeren in armoede. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met Jeugdfonds de Boom, die heeft aangegeven ook schoolkosten (waaronder verplichte laptops) te willen vergoeden, en bereid te zijn de inkomensgrens te verhogen naar 130% van het sociaal minimum. Over de besteding van de Klijnsmamiddelen wordt de eerste helft van 2019 een besluit genomen.