Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S4.5.4 Onderzoeken van de mogelijkheid van een ‘cultuurpas’

S4.5.4 Onderzoeken van de mogelijkheid van een ‘cultuurpas’
Portefeuillehouder
Erik van Beurden
Patrick Kiel

Vooralsnog heeft het vooronderzoek zich gericht op cultuurparticipatie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met name wat nog extra mogelijk is m.b.t. het Jeugdfonds de Boom. Dit is mede afhankelijk van de inzet van de Klijnsmamiddelen.