Terug

S4.7.1 Realiseren van voldoende beschikbaar aanvullend openbaar vervoer, voldoende algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen

S4.7.1 Realiseren van voldoende beschikbaar aanvullend openbaar vervoer, voldoende algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

DAVA: automaatje en vrijwillig vervoer via LL2 is gerealiseerd, per 1 mei 2018 is de regiotaxi opnieuw gecontracteerd met een callcentersystematiek, is het leerlingenvervoer opnieuw ingekocht, heeft er in Leusden een eerste training voor (oudere) OV gebruikers plaatsgevonden, en zijn er verschillende uitvoeringsplannen vanuit het regionale beleidskader uitgevoerd (slimmer en beter organiseren: "kantelingsbeleid"). Ten slotte zijn lokaal voorliggende voorzieningen/algemene voorzieningen ondersteund/versterkt.Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud