Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S4.8.1 Bevorderen van deskundigheid van zowel (zorg)vrijwilligers als professionals op het gebied van LVB en de signaleringsfunctie daarvan

S4.8.1 Bevorderen van deskundigheid van zowel (zorg)vrijwilligers als professionals op het gebied van LVB en de signaleringsfunctie daarvan
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Lariks heeft interne scholing geboden aan medewerkers voor het vroegtijdig herkennen en signaleren van mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook medewerkers van de Sociale Dienst zijn getraind op het herkennen van en omgaan met LVB (en autisme).