Terug

S4.8.2 Bieden van laagdrempelige begeleiding aan inwoners met een licht verstandelijke beperking (lvb) in het kader van voorkomen van werkloosheid, isolement, armoede/schulden en gezondheidsproblemen

S4.8.2 Bieden van laagdrempelige begeleiding aan inwoners met een licht verstandelijke beperking (lvb) in het kader van voorkomen van werkloosheid, isolement, armoede/schulden en gezondheidsproblemen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Laagdrempelige begeleiding wordt geboden door Lariks, Stadring 51 en andere zorgprofessionals met specifieke aandacht voor LVB en daarbij voorkomende problemen zoals werkeloosheid, schulden en gezondheidsvraagstukken. Daarbij is bij de Sociale Dienst en Stadsring51 extra aandacht geweest voor laaggeletterdheid.Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud