Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B1.1.1 We sluiten Samenlevingsakkoorden over de speerpunten ‘Duurzaamheid’, ‘Zorg’, ‘Jeugdzorg’ en ‘Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’

B1.1.1 We sluiten Samenlevingsakkoorden over de speerpunten ‘Duurzaamheid’, ‘Zorg’, ‘Jeugdzorg’ en ‘Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Voor de uitvoering van onze doelstellingen kunnen wij niet zonder de kennis, kunde en kracht van de partners in de samenleving. Daarom willen we met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen optrekken bij het maken en uitvoeren van beleid en, daar waar nodig, faciliteren bij initiatieven uit de samenleving. Dat doen we door zogeheten samenlevingsakkoorden te sluiten over speerpunten als ‘Duurzaamheid’, ‘Zorg’, ‘Jeugdzorg’ en ‘Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. In de akkoorden wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke opgaven en deelopgaven worden opgepakt, wie daarbij welke rol speelt, welke inzet van tijd, kennis en middelen er wordt geleverd en welke werkwijze het meest effectief is. Met een open en uitnodigende aanpak willen we aansluiten op wat de samenleving belangrijk vindt.