Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B1.1.3 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het opgavegericht werken

B1.1.3 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het opgavegericht werken
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Er is een aantal pilots met het opgavegericht werken uitgevoerd in 2018 en begin 2019. Deze pilots zijn geëvalueerd in de eerste helft van 2019. De resultaten hiervan worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het opgavegericht werken in de gemeentelijke organisatie. Belangrijk doel van de evaluatie was om op te halen wat we willen behouden. Zo kunnen we gaandeweg een nieuwe werkwijze ontwikkelen, die past bij Leusden. De methode van het opgavegericht werken is ook gebruikt bij het opstellen van de samenlevingsakkoorden.