Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B1.1.3 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het opgavegericht werken

B1.1.3 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het opgavegericht werken
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

In april en mei 2018 zijn we gestart met drie pilots opgavegericht werken. We willen deze pilots evalueren. Belangrijkste is ophalen wat we willen behouden zodat we gaandeweg een nieuwe werkwijze ontwikkelen, passend bij Leusden.