Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B1.1.4 We opereren vanuit de bedoeling (de ‘geest’) van wet- en regelgeving

B1.1.4 We opereren vanuit de bedoeling (de ‘geest’) van wet- en regelgeving
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De gemeente werkt volgens de uitgangspunten van Samenleving Voorop. We zijn inmiddels gewend aan deze manier van werken, dat het niet meer opvalt. Toch vraagt het continu onze aandacht om de kernwaarden bij medewerkers onder de aandacht te houden. Samenleving Voorop komt tot uitdrukking in de dienstverlening van de gemeente Leusden.
Hierbij een aantal voorbeelden (aanvullend op wat al bij B.1.1.2 en B1.1.3 is beschreven):
• Meer dan 160 participatietrajecten in de buitenruimte (klein en groot)
• Strategische Agenda Regio Amersfoort door inzet van dialooggroepen
• Opzetten van het Voedselbos
• LEADER Gelderse Vallei
• Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA)