Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B1.1.5 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het werken vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving

B1.1.5 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het werken vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

In april en mei 2018 zijn we gestart met meerdere pilots waarin we hebben geprobeerd meer te werken vanuit de ‘geest’ van de wet door aan te sluiten bij de bedoeling van wet- en regelgeving. We willen deze pilots evalueren. Belangrijkste is ophalen wat we willen behouden zodat we gaandeweg een nieuwe werkwijze ontwikkelen passend bij Leusden.