Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B1.1.5 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het werken vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving

B1.1.5 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het werken vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We zijn gestart met pilots naar het uitgangspunt 'werken vanuit de bedoeling'. Deze pilots zijn niet afgerond. Dit komt omdat de organisatieontwikkeling een hogere prioriteit had.