Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B2.1.1 We bieden meer producten en diensten aan inwoners aan via MijnOverheid

B2.1.1 We bieden meer producten en diensten aan inwoners aan via MijnOverheid
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Om taken en processen inzichtelijk te maken, leggen we alle informatie per zaak gestructureerd digitaal vast, zodat alle informatie altijd beschikbaar is. We bieden gaandeweg steeds meer producten en diensten aan, zodat inwoners zaken kunnen doen op momenten en locaties die hen het beste uitkomen.