Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B2.1.2 We zorgen ervoor dat de digitale dienstverlening zo helder, eenvoudig en toegankelijk is, dat inwoners en bedrijven de voorkeur geven aan het online kanaal

B2.1.2 We zorgen ervoor dat de digitale dienstverlening  zo helder, eenvoudig en toegankelijk is, dat inwoners en bedrijven de voorkeur geven aan het online kanaal
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We gebruiken de toptakenmethode op de website om de vraag  van de inwoner centraal te  stellen en maken de klantreis zo eenvoudig mogelijk. We doen tevredenheidsonderzoek, analyseren bezoekersgedrag en communiceren actief over de online dienstverlening. De andere kanalen (telefoon, balie, post) blijven  beschikbaar.