Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B3.1.1 We werken per taakveld meer samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten in de Samenwerking bedrijfsvoering (BNLP)

B3.1.1 We werken per taakveld meer samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten in de Samenwerking bedrijfsvoering (BNLP)
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We werken samen met gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten op de bedrijfsvoering onderdelen ICT, Juridische Zaken, P&O en Financiën. De zogeheten kwartiermakers voor deze 4 onderdelen, hebben de jaarplannen voor de samenwerking uitgevoerd. Dat leidt tot verbetering van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. De kwartiermakers werken vanuit de filosofie om medewerkers zoveel mogelijk te laten werken vanuit het perspectief van ‘Eén team voor 4 gemeenten’. Door gezamenlijk op te trekken worden bedrijfseconomische besparingen gerealiseerd en ontstaan er kansen voor medewerkers van de 4 gemeenten.