Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B3.1.1 We werken per taakveld meer samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten in de Samenwerking bedrijfsvoering (BNLP)

B3.1.1 We werken per taakveld meer samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten in de Samenwerking bedrijfsvoering (BNLP)
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We werken vanaf 2017 samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten op de bedrijfsvoeringsonderdelen ICT, Juridische Zaken, P&O en Financiën. In 2018 is een koersdocument opgesteld waarin de verdere doorontwikkeling tot en met 2020 is geformuleerd. We blijven werken binnen de kaders uit de Regeling Zonder Meer. Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen de 4 samenwerkende gemeenten, waarbij de samenwerkingsvorm zo licht mogelijk is met zo weinig mogelijk ‘bijkomende lasten’. We willen nog meer, per taakveld, werken vanuit één team onder aansturing van de gastheergemeente. De activiteit die wordt verricht bepaalt de werkplek. De mindset van iedere medewerker: we werken niet ieder voor één van de 4 samenwerkende gemeenten, maar voor alle 4 gemeenten. Alleen dan zijn de op de 4K’s ( Kwaliteit verbeteren, Kwetsbaarheid verminderen, Kansen voor medewerkers en Kosten besparen) geformuleerde doelstellingen te realiseren.