Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B3.1.3 We bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen

B3.1.3 We bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen
Portefeuillehouder
Wim Vos

De collegeleden vragen vanuit hun rol als
DB/AB-lid van de GR-en aandacht voor de planning en routering van stukken.
De verbonden partijen die met een kadernota werken, hebben deze tijdig ingediend.
De raadsrapporteurs pakken hun rol en zijn zichtbaar voor zowel de ambtelijke organisatie als de raad.