Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B3.1.3 We bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen

B3.1.3 We bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen
Portefeuillehouder
Wim Vos

Leusden voert diverse bedrijfsmatige activiteiten niet zelf uit, maar besteedt die uit aan een andere partij. Dit biedt mogelijkheden om slagvaardiger te handelen. De samenwerking is meestal geregeld via een een gemeenschappelijke regeling ("verbonden partij"), of een publiek-private samenwerking. Dit is afhankelijk van de aard van de uitbestede taak. We bevorderen de bestuurlijke regievoering op verbonden partijen. De raad en het college nemen elk hun verantwoordelijkheden in het uitvoeren van het principe “sturing vooraf” bij verbonden partijen. De gemeenteraad door de inzet van raadsrapporteurs en het college door het uitdragen van de uitgangspunten uit de gemeentelijke Werkwijze Verbonden Partijen.