Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B3.2.2 We zoeken samenwerking met andere gemeenten voor vakspecialistische functies

B3.2.2 We zoeken samenwerking met andere gemeenten voor vakspecialistische functies
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We stimuleren samenwerking bij vakspecialistische functies. Als vakspecialist ben je in een gemeente van minder dan 30.000 inwoners vaak een eenling. Dit brengt een zekere mate van kwetsbaarheid met zich mee. We stimuleren daarom samenwerking met vakspecialisten van andere gemeenten. Op deze manier krijgen medewerkers sparringpartners bij andere gemeenten en is onderlinge vervanging mogelijk. Ook kijken we of we, samen met andere gemeenten, vakspecialisten kunnen aannemen. Daardoor dragen we gezamenlijk de lasten voor specialistische werkzaamheden die voor iedere gemeente gedaan moeten worden.