Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B4.1.1 Invloed uitoefenen op het netwerk van de inwoner die in de persoonsgerichte aanpak is geplaatst

B4.1.1 Invloed uitoefenen op  het netwerk van de inwoner die in de persoonsgerichte aanpak is geplaatst
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Het netwerk rondom een persoon waarop de persoonsgerichte aanpak van toepassing is, vormt een belangrijk onderdeel voor een effectieve probleemoplossing.

In 2019 is het meenemen van het netwerk van de overlastgever, onderdeel geworden van de aanpak. Zo wordt er in het Maatschappelijk Onrust Team gekeken naar de gezinssituatie van de overlastgever en hoe deze het beste ondersteund kan worden. Belangrijke partners hierbij zijn Lariks en GGZ. Hiermee beogen we meer veiligheid te creëren voor de omgeving/gezin van een overlastgever. We proberen daarnaast een verandering aan te brengen in de leefsituatie van de overlastgever, waardoor toekomstige overlast voorkomen kan worden.