Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B4.1.2 De informatie-uitwisseling over overlastgevers en criminelen wordt structureel verbeterd

B4.1.2 De informatie-uitwisseling over overlastgevers en criminelen wordt structureel verbeterd
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Door een betere informatie-uitwisseling kunnen overlastgevers nog sneller en effectiever worden aangepakt. De verbinding van zorg en veiligheid is essentieel voor een effectief resultaat. Dit wel binnen de voorwaarden die zijn gesteld in het privacyreglement persoonsgerichte aanpak en de privacywetgeving.