Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B4.1.3 We combineren de persoonsgerichte aanpak met de bevoegdheden uit de wet woonoverlast

B4.1.3 We combineren de persoonsgerichte aanpak met de bevoegdheden uit de wet woonoverlast
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

In 2019 heeft de gemeente Leusden 1 keer een dwangsom opgelegd in het kader van de Wet woonoverlast. Dit doen we alleen als er andere maatregelen niet meer toereikend zijn om de overlast te laten stoppen. De inzet van de Wet woonoverlast is goed afgestemd met de deelnemende partners in het Maatschappelijk Onrust Team (MOT). De uitvoering van de maatregel heeft het gewenste resultaat gehad. De overlast is na jaren gestopt.

Ook is er in 2019 nog een preventieve waarschuwing afgegeven in het kader van de Wet woonoverlast. Dit heeft ertoe geleid dat ook de overlast in deze casus is gestopt.