Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B4.1.3 We combineren de persoonsgerichte aanpak met de bevoegdheden uit de wet woonoverlast

B4.1.3 We combineren de persoonsgerichte aanpak met de bevoegdheden uit de wet woonoverlast
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Sinds juli 2018 heeft de burgemeester bevoegdheden gekregen om woonoverlast beter aan te pakken. Dit kan met een gedragsaanwijzing, last onder bestuursdwang of met een dwangsom. Dit kan pas als het niet mogelijk is gebleken om de overlast op een andere geschikte wijze tegen te gaan. Met deze bevoegdheid krijgt de gemeente meer mogelijkheden om binnen de persoonsgerichte aanpak de overlast te stoppen.