Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B4.2.1 We voeren een integrale probleemverkenning uit op het gebied van georganiseerde criminaliteit in Leusden

B4.2.1 We voeren een integrale probleemverkenning uit op het gebied van georganiseerde criminaliteit in Leusden
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

In 2019 is , aan de hand van in- en externe expertsessies, het ondermijningsbeeld voor Leusden opgesteld. Tijdens deze sessies zijn signalen over ondermijning met elkaar gedeeld en doorgelopen. Hierdoor is er meer inzicht gekregen in hoeverre ondermijning speelt in de gemeente Leusden. Ook is in beeld gebracht hoe we signalen kunnen koppelen en wie deze signalen samenbrengt.

Naast het ondermijningsbeeld, is in 2019 ook de rapportage bestuurlijke weerbaarheid opgesteld. Deze rapportage geeft een indicatie van de mate waarin het lokaal bestuur weerbaar is. Een weerbaar bestuur herkent signalen van ondermijning. Ook staat een weerbaar bestuur open voor het ontvangen van signalen van ondermijning, regisseert het de aanpak en biedt het medewerkers een veilige werkomgeving.