Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B4.3.1 Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers. Voorlichting geven aan ouderen en basisscholen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten

B4.3.1 Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers.  Voorlichting geven aan ouderen en basisscholen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De vrijwillige brandweer heeft diverse voorlichtingslessen gegeven over brandveiligheid bij basisscholen in gemeente Leusden. Groepen kinderen van de voor- en naschoolse opvang zijn op bezoek geweest bij de brandweerkazerne. Zo konden zij op een interactieve manier leren over brandveiligheid. Uiteraard is er ook gedacht aan senioren. Om meer begrip voor het werk van de brandweer te kweken, heeft de brandweer in Leusden, in samenwerking met gemeente Leusden, een voorlichtingsavond georganiseerd voor senioren. Hier zijn diverse demonstraties gehouden en hebben senioren brandveiligheidstips gekregen. Op de Veiligheidsdag 2019, georganiseerd door de gemeente, is aandacht besteed aan valpreventie en brandveiligheid bij senioren.