Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B4.3.1 Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers. Voorlichting geven aan ouderen en basisscholen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten

B4.3.1 Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers.  Voorlichting geven aan ouderen en basisscholen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De voorlichting voor ouderen en op scholen om de zelfredzaamheid te vergroten. Vergroten van risicobewustzijn en het verstrekken van informatie over wat te doen bij brand of een calamiteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. In samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht zorgen we in 2018 voor voorlichting op scholen en in zorginstellingen. In samenwerking met Larikslaan2 zorgen we voor voorlichting over brandveiligheid voor ouderen. Onder regie van de veiligheidsregio zorgt de gemeente voor het voorkomen van branden, ongevallen, rampen en crisis en het beperken van eventuele gevolgen van branden, rampen en crises.