Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B4.3.2 Verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie

B4.3.2 Verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We trainen en oefenen de gemeentelijke crisisorganisatie. We maken de gemeentelijke crisisorganisatie efficiënter en dus professioneler. Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen (sleutelfunctionarissen) crisisbeheersing binnen de gemeente zorgen ervoor dat de gemeente is voorbereid op de beheersing van crises en rampen. We sluiten aan bij het systeem van crisisbeheersing en het opleidings- en oefenprogramma van Veiligheidsregio Utrecht. We streven ernaar om minimaal 2x per jaar met de gemeentelijke crisisorganisatie deel te nemen aan een oefening.