Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B4.3.2 Verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie

B4.3.2 Verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We trainen en oefenen de gemeentelijke crisisorganisatie. We maken de gemeentelijke crisisorganisatie efficiënter en dus professioneler. Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen (sleutelfunctionarissen) crisisbeheersing binnen de gemeente zorgen ervoor dat de gemeente is voorbereid op de beheersing van crises en rampen. We sluiten aan bij het systeem van crisisbeheersing en het opleidings- en oefenprogramma van Veiligheidsregio Utrecht. We streven ernaar om minimaal 2x per jaar met de gemeentelijke crisisorganisatie deel te nemen aan een oefening.

Het crisismanagement systeem crisissuite is in 2019 in gebruik genomen door de crisisorganisatie van gemeente Leusden. Dit systeem heeft als voordeel dat iedereen gelijktijdig over dezelfde informatie beschikt en informatie kan delen tijdens een incident. Er kunnen direct taken en acties worden toebedeeld aan de crisisfunctionarissen. Ook voorkomt het onnodig heen en weer bellen tussen crisisfunctionarissen onderling. Om medewerkers bekend te maken met het systeem, zijn er eind 2019 cursussen gegeven.

Om vakbekwaam te blijven zijn we in 2019 begonnen met het actualiseren van kennis. Alle crisisfunctionarissen hebben hiervoor trainingen gevolgd in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Dit wordt in 2020 voortgezet en uitgebreid.