Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

B4.3.3 Het verder professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer

B4.3.3 Het verder professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De branden worden alsmaar complexer. Constant moeten brandweervrijwilligers blijven trainen om up to date te blijven. De VRU zorgt ervoor dat de vrijwilligers worden getraind. Personeelsleden van de vrijwillige brandweer zorgen zelf ook dat zij fit zijn en dat zij de speciale oefeningen kunnen bijwonen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandweerkazernes. De kazerne van Leusden voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. In 2019 zal worden gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te veranderen. De gemeente is verantwoordelijk om de juiste condities te scheppen.