Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

B4.3.3 Het verder professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer

B4.3.3 Het verder professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De branden worden alsmaar complexer. Constant moeten brandweervrijwilligers blijven trainen om up to date te blijven. De VRU zorgt ervoor dat de vrijwilligers worden getraind. Personeelsleden van de vrijwillige brandweer zorgen zelf ook dat zij fit zijn en dat zij de speciale oefeningen kunnen bijwonen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandweerkazernes. De kazerne van Leusden voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. In 2019 zal worden gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te veranderen. De gemeente is verantwoordelijk om de juiste condities te scheppen.

De vrijwillige brandweer in Leusden heeft in 2019 2x in Duitsland getraind. Daar konden ze realistisch oefenen. Ook heeft Brandweer Leusden een nieuwe tankautospuit gekregen. Die is nog niet officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe tankautospuit wordt nu nog alleen geoefend, om hem in de nabije toekomst volledig vakbekwaam te kunnen gebruiken. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) organiseert de professionalisering van de vrijwillige brandweer. De gemeente bekostigt de professionalisering via de bijdrage aan de VRU.