Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L1.1.1 We continueren de informatiefunctie van het Energieloket en richten het Energiehuis in.

L1.1.1 We continueren de informatiefunctie van het Energieloket en richten het Energiehuis in.
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We zijn aangesloten bij een nieuw Energieloket, het Duurzaam Bouwloket. Daarnaast zijn we een lokale campagne gestart met de naam IkWilWatt. Die roept inwoners op tot energiemaatregelen die altijd goed zijn om te nemen. Lokale energiegidsen zetten zich in voor een klimaatneutraal Leusden.
IkWilWatt informeert inwoners via een vernieuwde website (ikwilwatt.nl met een doorlink naar het Duurzaam Bouwloket). Daarnaast is een informatiebijeenkomst voor inwoners over energiebesparing en subsidiemogelijkheden georganiseerd. Hier kwamen ongeveer 85 inwoners op af.

De gemeente stuurt op een hoge energieprestatie voor nieuwbouwprojecten. Dat geldt voor zowel woningen, als andere gebouwen. Dit wordt vastgelegd bij grondverkoop of in anterieure overeenkomsten.

In 2019 is het Fonds stimuleringsleningen duurzaamheid uitgebreid en is de maatregelenlijst vernieuwd, waarvoor de lening wordt verstrekt.

In november 2019 is de Duurzame Huizenroute gehouden. Mensen konden binnenkijken en ideeën opdoen bij huizen die al zijn verduurzaamd. In totaal waren er 55 bezoekers.

Er is gestart met Energiehuis projecten. Daarbij zijn collectieve acties opgezet voor het toepassen van LED verlichting bij sportparken en het aanbieden van voordelige LED verlichting voor minima. In totaal hebben 113 huishoudens duurzame LED lampen aangeschaft. De CO2 besparing hiervan is ongeveer 14 ton en de kostenbesparing ongeveer €50,- per deelnemer per jaar. Er zijn 10 sportverenigingen in Leusden in contact gebracht met een collectief aanbod voor energiemaatregelen. Een aantal verenigingen is stappen aan het zetten om met LED verlichting/zonnepanelen aan de slag te gaan.

In 2019 is de energiezuinige openbare LED-verlichting (lantarenpalen) opgeleverd.

Woningeigenaren kunnen gebruik maken van de Reductie Regeling Energie (RRE) voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen in het huis. In 2019 is een bedrag van € 120.000,- aan RRE-geld binnengehaald.