Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L1.2.2 We voeren een evaluatie uit van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen

L1.2.2 We voeren een evaluatie uit van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het Nieuwe Inzamelen is in 2019 geëvalueerd. Het rapport is in september 2019 aan de raad aangeboden. Er zijn 3 conclusies getrokken:
• Milieu: de doelstelling voor 2020 is al gerealiseerd. Er wordt minder dan 75 kg restafval per bewoner ingezameld.
• Dienstverlening: de inwoners zijn tevreden over de wijze van afvalinzameling. Dit blijkt uit de resultaten van de enquête.
• Kosten: de autonome kostenontwikkeling is zorgwekkend. Het verwerken van afval wordt steeds duurder. De tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2020 zijn hierdoor gestegen. Een doorrekening wijst uit dat door de invoering van het Nieuwe Inzamelen (2017) en diftar (2018) de verwerkingskosten van restafval, GFT en PMD lager zijn, dan zonder het invoeren van deze maatregelen.