Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

L1.3.1 We voeren de maatregelen uit die in het Fietsplan Leusden 2018 en in het nog op te stellen Mobiliteitsplan voor 2019 zijn geagendeerd.

L1.3.1 We  voeren de maatregelen uit die in het Fietsplan Leusden 2018 en in het nog op te stellen Mobiliteitsplan voor 2019 zijn geagendeerd.
Portefeuillehouder
Wim Vos

In het Fietsplan Leusden 2018 is een aantal maatregelen genoemd dat het gebruik van de fiets moet gaan stimuleren. Daarnaast wordt in de loop van 2018 en begin 2019 een Mobiliteitsplan opgesteld. Duurzame mobiliteit vormt daarin een belangrijk onderwerp en zal ongetwijfeld leiden tot uit te voeren maatregelen.

Daarnaast zetten we bij ruimtelijke (her) ontwikkelingen en (her) inrichtingen van de openbare ruimte in op maatregelen voor duurzame mobiliteit.

Zie ook: (Domein ruimte, onderdeel verkeer)