Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L1.3.1 We voeren de maatregelen uit die in het Fietsplan Leusden 2018 en in het nog op te stellen Mobiliteitsplan voor 2019 zijn geagendeerd.

L1.3.1 We  voeren de maatregelen uit die in het Fietsplan Leusden 2018 en in het nog op te stellen Mobiliteitsplan voor 2019 zijn geagendeerd.
Portefeuillehouder
Wim Vos

In de 2e helft 2019 is gestart met het opstellen van het Mobiliteitsplan. Duurzame mobiliteit is één van de speerpunten in dit plan. Onderdeel daarvan is het stimuleren van elektrisch rijden.

Er zijn in 2019 19 aanvragen voor openbare laadpalen binnengekomen. 6 daarvan zijn gehonoreerd. Voor de overige aanvragen liep al een procedure voor plaatsing, of was een dubbele aanvraag ingediend. In totaal zijn er in Leusden nu 24 laadpalen beschikbaar en worden voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van 10 laadpalen.