Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

L2.2.1 We koppelen de Hessenweg , een deel van de wegen in Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel

L2.2.1 We koppelen de Hessenweg , een deel van de wegen in Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel
Portefeuillehouder
Wim Vos

Een gemengd rioleringsstelsel is gevoelig voor neerslag. Bij hevige neerslag stort het regelmatig over op het aanwezige oppervlaktewater. We leggen in 2019 nieuwe regenwaterrioleringen aan. Hierdoor wordt het gemengde stelsel minder belast. Het aantal overstorten vanuit het gemengde rioleringsstelsel neemt hiermee af.