Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L2.2.1 We koppelen de Hessenweg , een deel van de wegen in Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel

L2.2.1 We koppelen de Hessenweg , een deel van de wegen in Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel
Portefeuillehouder
Wim Vos

 Op verschillende plekken in Leusden is gewerkt aan het afkoppelen van het gemengd riool.

In 2019 is de uitvoering van het rioolproject Hessenweg in Achterveld gestart. Het project bestaat in totaal uit zes fases. In 2019 zijn hiervan vier uitgevoerd.

In 2019 is een start gemaakt met de ontwerpvoorbereiding voor de Burgemeester de Beaufortweg in Leusden. De aanleg van het nieuwe riool wordt in 2020 voorbereid.

Het vervangen van de wegen en riolering in het noordelijke deel van Leusden-Zuid, wordt ook als 1 project opgepakt. De werkzaamheden voor de twee nieuwe woonlocaties, ’t Palet en locatie Groene Kruisgebouw zijn in 2019 afgerond.

De gemeente heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het bijleggen van het regenwaterriool.