Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

L2.2.2 We leveren een onderzoek op dat inzicht biedt in hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Zo mogelijk starten we met de eerste maatregelen

L2.2.2 We leveren een onderzoek op dat inzicht biedt in hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Zo mogelijk starten we met de eerste maatregelen
Portefeuillehouder
Wim Vos

Op een aantal plaatsen in de gemeente Leusden is de kwaliteit van het oppervlaktewater te laag. Dit wordt onder meer veroorzaakt door overstort van rioleringen, blauwalgvorming en botulisme en stort van drainage op oppervlaktewater. Door de klimaatverandering, meer piekregens en meer periodes met langdurige warmte wordt dit versterkt. Het onderzoek moet bruikbare maatregelen opleveren.