Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L2.4.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit

L2.4.1 We voeren het  herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit
Portefeuillehouder
Wim Vos

Het gemengde rioleringsstelsel in Achterveld is gevoelig voor neerslag. Bij forse neerslag blijft regenwater met regelmaat enige uren op de straat staan. We koppelen de Hessenweg en de aangrenzende percelen af van het gemengde rioolstelsel, door in 2019 ongeveer 3.000 meter nieuwe riolering aan te leggen specifiek voor regenwater. Hiervan is ruwweg de helft bestemd voor de verwerking van regenwater. Met de aanleg van de nieuwe riolering neemt de frequentie en duur van wateroverlast fors af.

Het herinrichtingsplan van de riolering in de Hessenweg in Achterveld draagt bij aan verminderen van overlast van regenwater. Dit doen we door het gemengde rioolstelsel te veranderen naar een gescheiden systeem. Daarin wordt schoon regenwater apart ingezameld van het vuile afvalwater. Hierdoor vergroten we de capaciteit van het stelsel, houden we regenwater schoon en pompen we minder (vuil-)water naar Amersfoort.