Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

L2.4.2 We nemen in het in 2019 op te stellen Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voorschriften op over de openbare ruimte, die zorgen voor minder belasting van het rioleringssysteem

L2.4.2 We nemen in het in 2019 op te stellen Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voorschriften op over de openbare ruimte, die zorgen voor minder belasting van het rioleringssysteem
Portefeuillehouder
Wim Vos

Bij rioolvervanging wordt vaak ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. Dit biedt kansen voor verbeteringen in deze openbare ruimte. Ter voorbereiding op de klimaatverandering, wordt in 2019 het Handboek Inrichting Openbare Ruimte geactualiseerd, zodat in de openbare ruimte ingespeeld kan worden op het verwerken van de gevolgen van klimaatveranderingen (klimaat adaptief).