Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L2.4.2 We nemen in het in 2019 op te stellen Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voorschriften op over de openbare ruimte, die zorgen voor minder belasting van het rioleringssysteem

L2.4.2 We nemen in het in 2019 op te stellen Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voorschriften op over de openbare ruimte, die zorgen voor minder belasting van het rioleringssysteem
Portefeuillehouder
Wim Vos

Naast de aanpassing van het rioleringssysteem, moeten ook boven de grond inrichtingsmaatregelen worden genomen om wateroverlast te verminderen. Dit vraagt om slimme oplossingen bij de vormgeving van de openbare ruimte. Daarvoor is de gemeente in 2019 gestart met het actualiseren van het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR).