Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L2.4.3 We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen

L2.4.3 We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen
Portefeuillehouder
Wim Vos

De gemeente stimuleert bewoners en bedrijven om bij (her)inrichtingsprojecten regenwater op eigen terrein op te vangen. In 2019 is de gemeente met een regenwater-afkoppel-project gestart. Daarmee willen we eigenaren langs de Hessenweg in Achterveld verleiden om het regenwater van daken en verhardingen af te koppelen. Ook kunnen ze aansluiten op het nieuwe regenwaterriool.