Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

L2.4.3 We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen

L2.4.3 We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen
Portefeuillehouder
Wim Vos

De bebouwde kom is deels in particulier en deels in openbaar eigendom. Samen moeten we aanpassingen treffen om overlast van klimaatverandering tegen te gaan, o.a. door regenwater tijdelijk vast te houden en op een later moment af te voeren. De gemeente wil hierbij helpen en initiatieven, waar mogelijk, (financieel) stimuleren.