Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L4.1.1 We voeren de rendabele duurzaamheidsmaatregelen uit die in 2018 uit een 0-meting naar voren zijn gekomen

L4.1.1 We voeren de rendabele duurzaamheidsmaatregelen uit die in 2018 uit een 0-meting  naar voren zijn gekomen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In 2018 is een nulmeting uitgevoerd. Hieruit zijn rendabele duurzaamheidsmaatregelen voortgekomen voor de korte en lange termijn.
De korte termijn maatregelen tot en met 2022 verwerken we in de onderhoudsplannen per gebouw.
Voor de langere termijnmaatregelen tot 2030 wordt een duurzaamheidsplan per gebouw opgesteld.