Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

L4.3.1 We ontwerpen en realiseren het Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk

L4.3.1 We ontwerpen en realiseren het Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We gaan de basisscholen De Heerd en De Holm, samen met Kinderopvang van Humanitas en een Expertisecentrum (de huidige Taalschool), onder 1 dak huisvesten in het nieuwe IKC Berkelwijk. Daarnaast wordt onderzocht of voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn een plaats kunnen krijgen binnen het IKC. Een consortium werkt het plan verder uit en zorgt voor de realisatie.

De bouwwerkzaamheden op de huidige locatie van basisschool De Heerd en gymzaal Berkelwijk gaan in 2019 van start; de oplevering is gepland in 2020.

Omwonenden worden door middel van een klankbordgroep, nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten betrokken bij de invulling van het terrein rondom het nieuwe IKC (verkeer, parkeren, groenvoorzieningen).