Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L4.3.2 We stellen een ambitie- en businessplan op voor de initiatieffase van het Integraal KindCentrum (IKC) Groenhouten

L4.3.2 We stellen een ambitie- en businessplan op voor de initiatieffase van het Integraal KindCentrum (IKC) Groenhouten
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Voilà en Humankind hebben het ambitieplan en het Programma van Eisen (PvE) voor het Integraal Kind Centrum (IKC) Groenhouten afgerond. Voilà heeft een projectmanager aangetrokken voor de begeleiding van de ontwerpfase en de uitvoering. De buurt is in oktober 2019 geïnformeerd over het proces en de participatiemogelijkheden. De voorbereiding voor de klankbordgroep is daarna gestart. De aanbestedingsstrategie voor het bouwteam is opgesteld.