Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

L4.3.2 We stellen een ambitie- en businessplan op voor de initiatieffase van het Integraal KindCentrum (IKC) Groenhouten

L4.3.2 We stellen een ambitie- en businessplan op voor de initiatieffase van het Integraal KindCentrum (IKC) Groenhouten
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Met verschillende partijen, zoals Voilà, Scholen in de Kunst, Humanitas en Lariks werken we toe naar een gezamenlijk ambitieplan en businesscase voor een IKC Groenhouten.

Vanaf 2019 start het voorbereidingstraject, dat moet leiden tot een ontwerp en realisatie van IKC Groenhouten in 2022 op de locatie van de huidige scholen en sportzaal de Meent.