Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

L5.1.1 We vormen een werkgroep voor een (ver)nieuw(d) contract voor het onderhoud van de buitenruimte

L5.1.1 We vormen een werkgroep voor een (ver)nieuw(d) contract voor het onderhoud van de buitenruimte
Portefeuillehouder
Wim Vos

De werkgroep is geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek door een extern bureau naar de beleving van de buitenruimte. Ook is er een globale planning gemaakt om het traject om te komen tot een nieuw onderhoudscontract vorm te geven.