Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

L5.1.1 We vormen een werkgroep voor een (ver)nieuw(d) contract voor het onderhoud van de buitenruimte

L5.1.1 We vormen een werkgroep voor een (ver)nieuw(d) contract voor het onderhoud van de buitenruimte
Portefeuillehouder
Wim Vos

Samenleving, experts en de uitvoerende partij bepalen gezamenlijk welk onderhoud van de buitenruimte leidt tot grotere belevingswaarde. Wij stellen een contract op, voor een periode van minimaal 1 jaar (2020), met technische- en juridische uitvoeringskaders. De conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie vormen het uitgangspunt.