Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R.1.1.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie stedelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma

R.1.1.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie stedelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma
Portefeuillehouder
Wim Vos

De omgevingsvisie stedelijk gebied bevat maatregelen voor behoud en versterking van de kernkwaliteiten. Samen met betrokken partijen bespreken we wie welke maatregelen kan en wil uitvoeren en vertalen dit in een programma dat in 2019 wordt vastgesteld.