Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R1.1.2 We brengen mogelijke woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom voor na 2025 in beeld

R1.1.2 We brengen mogelijke woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom voor na 2025 in beeld
Portefeuillehouder
Wim Vos

Om krachtig en vitaal te blijven willen we na 2025 jaarlijks circa 50 woningen bouwen. In eerste instantie worden hiervoor binnenstedelijke locaties gezocht , met name op plekken waar nu al bebouwing staat of verharding is. Onze hoog gewaardeerde groenzones zijn hiervan uitgesloten.