Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R1.1.3 We brengen mogelijke bouwlocaties buiten de bebouwde kom in beeld

R1.1.3 We brengen mogelijke bouwlocaties buiten de bebouwde kom in beeld
Portefeuillehouder
Wim Vos

Om krachtig en vitaal te blijven willen we na 2025 jaarlijks circa 50 woningen bouwen. Naar verwachting is de binnenstedelijke bouwpotentie hiervoor niet groot genoeg en moeten er ook potentiele bouwlocaties buiten de zogeheten rode contour worden gezocht. Om tijdig de discussie hierover te kunnen voeren vooruitlopend op politieke besluitvorming is actie nodig.