Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R1.1.3 We brengen mogelijke bouwlocaties buiten de bebouwde kom in beeld

R1.1.3 We brengen mogelijke bouwlocaties buiten de bebouwde kom in beeld
Portefeuillehouder
Wim Vos

Er zijn eerste verkenningen uitgevoerd naar mogelijke woningbouwlocaties na 2025 buiten het stedelijk gebied. Besluitvorming hierover is gepland voor de 2e helft van 2020.