Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R2.1.1 We monitoren de vraag naar en het aanbod aan woningen in Leusden

R2.1.1 We monitoren de vraag naar en het aanbod aan woningen in Leusden
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Er is door een bureau onderzoek gedaan naar de vraag naar woningen. Daarvoor is onder andere een enquête gehouden onder woningzoekenden.