Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R2.1.1 We monitoren de vraag naar en het aanbod aan woningen in Leusden

R2.1.1 We monitoren de vraag naar en het aanbod aan woningen in Leusden
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Als we nadrukkelijk(er) dan nu willen sturen op de woningbouwprogramma’s voor nieuwe projecten dan moet de argumentatie en onderbouwing daarvoor worden gevonden in feiten. Hiervoor is het nodig voortdurende de vraag naar en het aanbod aan woningen in Leusden te monitoren.