Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R2.1.2 We maken concrete afspraken over het te realiseren woningbouwprogramma bij nieuwbouwprojecten en herprogrammering van bestaande bouwprojecten

R2.1.2 We maken concrete afspraken over het te realiseren woningbouwprogramma bij nieuwbouwprojecten en herprogrammering van bestaande bouwprojecten
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Om te zorgen dat het bouwprogramma aansluit op de uit de monitoring voortvloeiende gewenste woningvoorraad, geven we in het programma van eisen voor nieuwe projecten aan voor welke doelgroepen, welke woningtypen en in welke prijsklassen we moeten (laten) bouwen. Er is met name aandacht voor senioren en goedkopere huisvesting. Waar mogelijk regelen we dit in goed overleg in de vorm van bijvoorbeeld een anterieure overeenkomst. Waar nodig zetten we andere instrumenten in om dit te bereiken, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan.

Met initiatiefnemers voor bouwprojecten worden overeenkomsten gesloten over de voorwaarden waaronder de gemeente hieraan meewerkt. Eén van deze voorwaarden is het aantal en de soort te realiseren woningen.