Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R2.1.2 We maken concrete afspraken over het te realiseren woningbouwprogramma bij nieuwbouwprojecten en herprogrammering van bestaande bouwprojecten

R2.1.2 We maken concrete afspraken over het te realiseren woningbouwprogramma bij nieuwbouwprojecten en herprogrammering van bestaande bouwprojecten
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Om te zorgen dat het bouwprogramma aansluit op de uit de monitoring voortvloeiende gewenste woningvoorraad geven we in het programma van eisen voor nieuwe projecten, nadrukkelijker dan nu, aan voor welke doelgroepen, welke woningtypen en in welke prijsklassen moet worden gebouwd. Met name is aandacht voor senioren en goedkopere huisvesting. Waar mogelijk regelen we dit in goed overleg en waar nodig zetten we andere instrumenten in om dit te bewerkstelligen.