Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R2.1.3 We actualiseren en vullen het woonbeleid aan op de aspecten wonen, zorg en welzijn

R2.1.3 We actualiseren en vullen het woonbeleid aan  op de aspecten wonen, zorg en welzijn
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De Woonvisie (2016) geeft naar de inzichten van toen een beeld van de raakvlakken tussen deze drie invalshoeken. De ontwikkelingen met name op het gebied van zorg gaan doordat steeds minder mensen in een verzorgings- of verpleeghuis kunnen wonen, snel en vragen om een actualisatie van deze passage uit de Woonvisie.