Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R2.1.3 We actualiseren en vullen het woonbeleid aan op de aspecten wonen, zorg en welzijn

R2.1.3 We actualiseren en vullen het woonbeleid aan  op de aspecten wonen, zorg en welzijn
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Er is in 2019 onderzoek gedaan naar de vraag naar woningen die voortvloeit uit vergrijzing en uitstroom uit zorginstellingen. In overleg met lokale zorgaanbieders en regiogemeenten worden deze uitkomsten verder aangevuld. Eind 2020/begin 2021 worden voorstellen voor nieuw beleid voorgelegd.