Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R2.1.4 We analyseren de beschikbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen

R2.1.4 We analyseren de beschikbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Op het vlak van sociale woningbouw zijn veel ontwikkelingen gaande op het terrein van huurbeleid, duurzaamheid, wachttijden en woningtoewijzing. Daarnaast neemt de vraag naar woningen toe omdat ouderen minder snel naar een verzorgings- of verpleeghuis kunnen verhuizen en langer zelfstandig moeten blijven wonen. Dit vraagt om een nadere beschouwing op de noodzakelijke omvang van de voorraad sociale huurwoningen en (mogelijk) daaruit voortvloeiend een voorstel voor (andere) inzet van instrumenten.

Er is in 2019 onderzoek gedaan naar de vraag naar woningen. Daarvoor is onder andere een enquête gehouden onder woningzoekenden.