Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R2.1.5 We bevorderen nieuwe en vernieuwende woonconcepten en –vormen die de druk op de woningmarkt verlichten

R2.1.5 We bevorderen nieuwe en vernieuwende woonconcepten en –vormen die de druk op de woningmarkt verlichten
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Voor een deel voorzien de “standaard” woningen in de lokale vraag. Omdat Leusden in een paar fasen hard is gegroeid, zijn er relatief veel dezelfde (eengezins-) woningen. Om doorstroming te bewerkstelligen kunnen kleinere vernieuwende projecten in een behoefte voorzien. Wij willen dit bevorderen, ondersteunen en hiervoor zo nodig financiële instrumenten inzetten.