Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R2.2.1 We brengen de noodzakelijke omvang van de voorraad sociale huurwoningen in beeld

R2.2.1 We brengen de noodzakelijke omvang van de voorraad sociale huurwoningen  in beeld
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Op het vlak van sociale woningbouw zijn veel ontwikkelingen gaande op het terrein van huurbeleid, duurzaamheid, wachttijden, woningtoewijzing. Daarnaast neemt de vraag naar woningen toe omdat ouderen minder snel in een verzorgings- of verpleeghuis kunnen gaan wonen. Dit vraagt om een nadere beschouwing op de noodzakelijke omvang van de voorraad sociale huurwoningen en (mogelijk) daaruit voortvloeiend een voorstel voor (andere) inzet van instrumenten.