Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R2.2.2 We evalueren het systeem van woonruimteverdeling

R2.2.2 We evalueren het systeem van woonruimteverdeling
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Sinds een aantal jaren hebben we een Huisvestingsverordening voor alleen urgentiegevallen. Overige woningzoekenden schrijven zich in bij Woningnet. Toewijzing gebeurt op basis van inschrijfduur. Daarnaast hebben we, op de Leusdense situatie toegesneden, urgentieregels en een eigen urgentiecommissie die de aanvragen beoordeelt. Onderzocht wordt of de huidige wijze van werken uit het oogpunt van de woningzoekende het meest effectief en efficiënt is.