Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R2.2.2 We evalueren het systeem van woonruimteverdeling

R2.2.2 We evalueren het systeem van woonruimteverdeling
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het systeem van woonruimteverdeling is geëvalueerd. In samenwerking met de regiogemeenten en de regiocorporaties worden voorstellen voor verbetering gedaan. In juli 2019 is de Urgentieverordening Huisvesting Leusden 2019 vastgesteld.