Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R2.2.3 We (her)overwegen bestaande en nieuwe, aanvullende instrumenten ten behoeve van doorstroming en meer diversificatie

R2.2.3 We (her)overwegen bestaande en nieuwe, aanvullende instrumenten ten behoeve van doorstroming en meer diversificatie
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Al een aantal jaren wordt de starterslening ingezet als instrument om de doorstroming te bevorderen. De effectiviteit hiervan wordt onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht of aanvullend hierop, of in plaats daarvan, andere instrumenten kunnen worden ingezet. Dekking van hieraan verbonden kosten kan worden gevonden in herschikking van de middelen voor startersleningen en het fonds volkshuisvestingsdoeleinden.