Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R2.2.3 We (her)overwegen bestaande en nieuwe, aanvullende instrumenten ten behoeve van doorstroming en meer diversificatie

R2.2.3 We (her)overwegen bestaande en nieuwe, aanvullende instrumenten ten behoeve van doorstroming en meer diversificatie
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Mede ten behoeve van de (her)overweging van instrumenten is eerst onderzoek gedaan naar de vraag naar woningen. Nadat de update van het woonbeleid is vastgesteld, vindt in 2021 de evaluatie van bestaande instrumenten plaats en wordt een voorstel voor eventueel in te zetten nieuwe instrumenten gedaan.
Vooruitlopend daarop zijn via Anterieure Overeenkomsten afspraken met de WSL vastgelegd over aantal en (huur)prijzen van woningen voor jongeren en middenhuur.