Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R3.1.1 We voeren een second- opinion onderzoek uit naar het functioneren ‘shared space-gebieden’

R3.1.1 We voeren een second- opinion onderzoek uit naar het functioneren ‘shared space-gebieden’
Portefeuillehouder
Wim Vos

In plaats van een second opinion over de ‘shared space-gebieden’ in de Biezenkamp is met de belangrijkste belanghebbenden gesproken over de situatie en de knelpunten. Dit heeft geleid tot een maatregelenpakket dat in 2019 is uitgevoerd, waarbij onder meer vaker gecontroleerd wordt door de gemeentelijke opsporingsambtenaren (boa’s). Door de mix van maatregelen is de situatie voor het langzaam verkeer in de Biezenkamp verbeterd. Met de raad is afgesproken dat het effect van de maatregelen begin 2020 geëvalueerd wordt en in de loop van 2020 gepresenteerd.
Ons beeld is dat de bewonerstevredenheid omhoog is gegaan. De Biezenkamp blijft echter wel een aandachtsgebied.