Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R3.1.3 We intensiveren de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN)

R3.1.3 We intensiveren de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Portefeuillehouder
Wim Vos

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een onafhankelijke instantie, die ook burgers kosteloos advies geeft om hun omgeving veiliger te maken. Als bewoners daar prijs op stellen legt de gemeente contact tussen VVN en de verontruste bewoners. In 2019 is dit een aantal keren gebeurd. De ervaringen hiermee zijn positief.